The Tara River Canyon

Part of the river Tara, known as “Tear of Europe” runs through in the National Park “Durmitor”.

It springs in the north of the country and is 156 km long. It merges with the river Piva and together they make river Drina, one of the longest and most abundant river in water in the Balkans.


For centuries this strong mountain beauty had carved the limestone it runs through and shaped numerous narrow parts, gigantic obstacles and chasms. This is how a 93 kilometers long canyon was born. It is the second deepest canyon in the world right after the Colorado River canyon. The deepest part of the canyon is 1,300 meters deep. Its banks are steep, covered with forest arising from the coldness and depth of the canyon.

At some points a torrential river becomes calm and peaceful. Rare parts where you can cross the river from one side to the other are called “gazovi” (places where you can step in and walk to the other part). Near Bistrica, bed of the river is so narrow that according to the local people you could jump from one side to the other. This unusual place is called Đavolje lazi (Devil’s Bush).

Banks of the river and sides of the canyon are covered in thick vegetation: black pine, black hornbeam, black ash, elm and some linden and at higher altitudes you can find, hornbeam, filed maple, beech, etc. In the highest parts of the canyon above 1,000 meters above sea level there are fir trees and spruce. Black pine forest is particularly valuable including the area called “Crna poda”, which is the area of rarely tall and thick trees. The trees are over 50 meters tall and 450 years old.

Today, the canyon attracts tourists looking for adventure and a thrilling and direct contact with nature.

Rafting down almost the entire course of the river will make your adrenaline blow out. Apart from rafting on a rubber boat rafting on a wood raft is also recommended to tourists. Wood raft is made of wood logs and they are run by particularly brave and handy people. Once, this was a major means of transporting wood.

Those who decide to spend several days on the river will remember it for the rest of their lives, especially morning sun in the canyon and nights when the only light you will see is the narrow line of starry sky and swarm of fireflies. Apart from the fascinating Tara canyon, nature lovers will be astonished with Mrtvica or Cijevna canyon in the central part of Montenegro. The bravest ones should not miss the canyon Nevidio - the last conquered canyon in Europe.

Rijeka Tara, poznata kao 'suza Evrope', jednim dijelom protiče kroz Nacionalni park 'Durmitor'.

Izvire u planinskom masivu na sjeveru zemlje i teče dužinom od 156 km. Sastajući se sa Pivom čini rijeku Drinu, jednu od najdužih i vodom najbogatijih rijeka na Balkanu.

Vjekovima je snažna planinska ljepotica dubila krečnjačku površinu kroz koju prolazi, oblikujući na svom putu brojne tjesnace, gromadne prepreke i ponore. Tako je nastao 93 kilometra dug kanjon, drugi po dubini u svijetu, odmah iza kanjona Kolorada. Najdublja tačka kanjona Tare iznosi 1.300 metara. Obale su strme, prekrivene šumom koja se uspinje iz hladnoće i dubine kanjona.

Silovita Tara povremeno postaje mirna rijeka. Rijetka mjesta na kojima se rijeka može pregaziti zovu se gazovi. Nedaleko od Bistrice, korito Tare je na jednom mjestu toliko usko da se, prema kazivanju mještana, nekada u nevolji prelazilo jednim skokom. To neobično mjesto naziva se Đavolje lazi.

Obalom rijeke i stranama kanjona raste bujna vegetacija: crni bor, crni grab, crni jasen, brijest, ponegdje lipa, a u višim predjelimahrast kutnjak, obični grab, klen, bukva itd. U najvišim predjelima kanjona, iznad 1.000 metara visine, prostiru se šume jele i smrče. Izuzetna vrijednost su šume crnog bora, naročito kompleks 'Crna poda', predio rijetko visokih stabala i punodrvnosti. Stabla su visoka preko 50 metara, stara 450 godina.

Danas kanjon Tare okuplja turiste željne avanture i uzbuđujućeg, direktnog kontakta sa prirodom.

Spuštanje splavom i rafting niz skoro čitavi tok, nešto je što će izazvati erupciju adrenalina. Pored spuštanja gumenim čamcima, preporučuje se posjetiocima da iskuse i spuštanje splavom. Splav je sačinjen od drvenih trupaca i njime upravljaju naročito hrabri i spretni ljudi koji su nekada na ovaj način prevozili drvnu građu.

Onaj ko se odvaži na višednevno druženje s rijekom, pamtiće čitav život rađanje jutra u kanjonu ili noć kada su jedina svjetla uska pruga zvjezdanog neba i rojevi svitaca. Pored fascinantnog kanjona Tare, ništa manje ljubitelje prirode će oduševiti kanjon Mrtvice ili Cijevne u središnjem dijelu Crne Gore. Oni najodvažniji ne smiju propustiti da prođu kanjonom Nevidio, posljednjim osvojenim kanjonom u Evropi.

Maak account aan

After registration has been completed, you will be able to register your property with bookme-montenegro.com.

Log in

After log in, you will be able to register your property with bookme-montenegro.com.